IP Sınıfı Nedir?
IP sınıfı Nedir?

IP Sınıfı Nedir?

IP, Ingress Protection kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş bir kısaltmadır.  IP Koruma Sınıfı olarak da adlandırılan bu kavram, bir nesnenin katı ya da sıvı cisimlere karşı koruma etkisini rakamsal olarak ifade eder. Dolayısıyla dış etkenlere karşı koruma gücünü rakamsal olarak ifade eden bir standarttır. 

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen bu standart elektrik alanında sıklıkla kullanılır. Özellikle de aydınlatma sektörü IP koruma sınıfı standardını ele alarak ürünlerde buna yer verir. Dolayısıyla armatürün kullanılacağı ortama karşı dayanıklı olup olmadığını belirten bir standarttır. Durum böyle olunca, bu standart kullanıcılara da ürün seçme konusunda yardımcı olur. 

IP Koruma Sınıfı Rakamları Nedir, Ne İşe Yarar?

IP koruma sınıfı iki sayıdan oluşur. Bu da iki farklı nesneye karşı koruyuculuk değerini ifade eder. 1. rakam katılara karşı koruma dayanıklılığını belirtirken 2. rakam ise sıvılara karşı olan koruyuculuk değeridir. Her iki rakam da kendi içlerinde derece seviyelerine ayrılır. Düşük rakamlarda koruyuculuk değeri az seviyedeyken yüksek rakamlarda fazla seviyededir. Kullanıcıya aydınlatma ve LED sistemleri hakkında bilgi veren IP Koruma Sınıfı oldukça önemlidir. Dolayısıyla her iki rakamın da değerlerine karşılık gelen bilgileri öğrenmekte fayda var. 

IP Koruma Sınıfı 1. Ve 2. Rakam Ne İfade Eder?

IP Koruma Sınıfı’nda yer alan 1. rakam, katılara karşı koruma değerini ifade eder. 0’dan 6’ya kadar karakterlerden oluşur ve koruyuculuk özelliği hakkında bilgi verir. IP Koruma Sınıfı’ndaki 1.rakam değerleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 • İlk karakter olan 0, etkisizdir dolayısıyla herhangi bir koruma özelliği yoktur. 
 • 2. karakteri olan 1,  50 mm ve yukarı çaptaki nesnelere karşı koruma sağlar. 
 • 3. karakteri olan 2, 12.5 mm ve daha büyük çaplı cisimlere karşı koruyuculuğu vardır. 
 • 4. karakterdeki 3 ise 2.5 mm çapındaki ve daha büyük tanelere karşı koruyucudur. 
 • 4 ise 1 mm çap ve daha büyük zerreleri koruma altına alır. 
 • 5, cihazın işleyişine engel olan toz zerrelerine karşı yüksek korumalıdır.
 • Son karakter olan 6 ise toz geçirmez ve toza karşı tam korumalıdır.

Katı cisimlere karşı koruma sağlayan IP Koruma Sınıfı 1. rakam değerleri bu şekildedir. Ancak sıvılara karşı koruma sağlayan 2. rakam da 8 karakterden oluşur ve farklı koruma değerlerine sahiptir. IP Koruma Sınıfı’ndaki 2. rakam değerleri aşağıda verilmiştir:

 • 0, etkisiz bir değer olduğu için koruma sağlamaz. 
 • 1, damlalara karşı koruyucudur, cihaza damlaların zarar vermesini engeller. 
 • 2, 15º’lik açıda duran cihazın düşey damlalarından korunmasına yardımcı olur.  Dolayısıyla 15 derece açıyla damlayan suya karşı cihazı korur. 
 • 3, 60 derece açının su serpintilerine ve püskürtülmelerine karşı etkili bir koruması vardır. 
 • 4, cihazı sıçrayan suya karşı korur. 
 • 5, cihazı su fışkırmalarına karşı koruma altına alır. 
 • 6, Güçlü su fışkırmasına ya da sıçramalarına karşı korur. Dolayısıyla deniz dalgalarının cihaza nüfuz etmesini engeller.
 • 7, cihazın suya daldırılması ya da batırılmasından sonra meydana gelebilecek etkilerine karşı koruma sağlar. 
 • En etkili değer olan 8, cihazın su altında bırakılması durumunda bile koruma sağlamasıyla direnç sağlar. 

Aydınlatma sektöründe IP Koruma Sınıfı ise genelde üç şekilde tercih edilir. Bunlar IP 65, IP 67 ve IP 68 olarak karşımıza çıkıyor. IP 65 suya dayanıklı bir standartken IP 67 suya daha dayanıklıdır. IP 68 ise su geçirmez olduğu için en etkili koruma sağlayanıdır. Sonuç olarak IP Koruma Sınıfı her iki rakam da değerleri ve koruyuculuk türleriyle farklılaşır. Bu durumda kullanım amacını belirleyerek bu standartlardaki bir cihazı seçmek gerekir.

İçerik