Diyot (diode) temelli olan yarı-iletken ve ışık yayan bir elektronik devre elemanı olan LED teknolojisi; gerek çevre dostu oluşu gerek ise de diğer aydınlatma araçlarına göre daha yüksek bir verime sahip olmasından ötürü, özellikle de 2000’li yılların başların beri önem kazanan ve popülerleşmekte olan bir aydınlatma teknolojisidir.

Sizleri bilgilendirmek için kaleme aldığımız içeriğimizin devamında; LED teknolojisinin ne olduğu, avantajları, çeşitleri ve bir aydınlatma sistemi olarak verimliliği gibi konulardan bahsedeceğiz.

Bir Teknoloji Olarak LED (Light Emitting Diode)

İlk olarak 1927 yılında Rus mucit Oleg Losev tarafından hayata geçirilen bir teknoloji olan LED (ya da Light Emitting Diode); diyot (akım doğrultucu olarak kullanılan iki elektrotlu bir lamba) temelli olan yarı-iletken ve ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır.

LED teknolojisi; her ne kadar onlarca yıldır herhangi bir fonksiyon için kullanılamasa da bu durum yavaş yavaş 1990’larda değişecekti. 1990’ların sonlarına doğru yüksek güçte üretilmeye başlayan LED’ler; genel bir aydınlatma sağlayabilmeleri için gereken beyaz ışık ve yüksek akımlara olan ihtiyaçlarından ötürü, ancak 2000’li yılların başında ticari aydınlatma sektörüne giriş yapmış ve günümüzde ise oldukça popüler olan aydınlatma ürünleri haline gelmişlerdir.

LED Teknolojisinin Avantajları

Günümüzde gittikçe artan bir biçimde popülerleşen ve kullanımı yaygınlık kazanan LED teknolojisinin, geleneksel aydınlatma teknolojilerine kıyasla sağladıkları pek çok faydaları ve avantajları mevcuttur. Peki, bu temel avantajlar nelerdir?

Her şeyden önce; LED ampulleri, normal ampullere kıyasla hem enerji tasarrufu hem de kullanım ömrü açısından ön plana çıkar. Ortalama bir ampulün 1000 saat kadar bir kullanım ömrü varken, LED ampullerin kullanım ömrü ise 15 yıldan başlar. Bu sayede mali açıdan da tasarruf sağlayan LED ampullerin; aynı zamanda bakımları da kolaydır. Normal ampullere kıyasla hem şoklara hem de titreşimlere karşı oldukça dayanıklıdırlar. Ayrıca %95’e kadar ulaşan bir renksel geriverime sahiplerdir ve UV ışını yaymadıklarından ötürü herhangi bir sağlık problemine neden olmazlar.

LED Çeşitleri

Aydınlatma teknolojileri denince hem verimli hem de çevre dostu oluşu ile ön plana çıkan ve popülerlik kazanan LED’ler; paket boyutu, parlaklık seviyesi, renk sıcaklığı ve güç seviyesi gibi bir takım parametrelere göre sınıflandırılmaktadır. Bu parametrelere göre sınıflandırılan LED çeşitleri, aşağıda belirtildiği gibidir.

Single LED: Yarı iletken bir diyot yapısı olan bu LED teknolojisi; etkinlik faktörünü ve parlaklığı etkileyen LED çipi, ışığın rengini belirleyen ve renk dengesini sağlayan fosfor katmanı ve paket kısmından oluşmaktadır. Evlerde aydınlatma için yaygınlıkla tercih edilen LED sistemlerindendir.

COB LED: Merkezi bir noktada toplanan LED’lerin birlikte çalışmasını sağlamak amacıyla; aydınlatma için özel bir biçimde tasarlanmış olan bu LED modülü, diğer LED türlerine kıyasla daha kolay bir montaj imkanı tanımaktadır. Belirli bir çap içerisinde çok sayıda fosfor tabakası ile kaplı LED çiplerinden oluşan bir yapısı vardır.

Linear LED: LED’lerin şerit halindeki esnek baskı (flexible) devre kartı üzerine dizilmeleri ile oluşturulan bir yapıdır. Esnek yapıdaki devre kartı sayesinde, istenilen herhangi bir şekilde profil uygulaması kolaylıkla yapılabilir. Özellikleri açısından, Single LED’lerin bir türevi olduklarını söylemek mümkün.

DC LED: Doğru akım (direct current) ile çalışan ve LED çalışma akımını sabitleyen bir sürücü devresi kullanan LED sistemidir.

AC LED: Çalışması, alternatif akım ile çalışan bir sürücü sayesinde elektrik şebekesine bağlanması şeklinde gerçekleşen LED sistemidir.

RGB LED:  Red (kırmızı); Green (yeşil) ve Blue (mavi) renklerin baş harfleri kullanılarak oluşturulmuş bir terim olan RGB adını alan bu LED sistemi, özel sürücüsü ve yapısı sayesinde renk değiştirebilen (üç renk kullanılarak, birbirlerinden farklı kombinasyonlarda pek çok renkte ışık oluşturulabilir) bir sistemdir.

Aydınlatmada LED’li Sistemlerin Verimliliği

Bir aydınlatma sistemi olan ve sağladığı avantajlar sayesinde günümüzde oldukça popüler hale gelen LED’li aydınlatma sistemleri, birbirleriyle kusursuz bir uyum içerisindedir. Bu teknolojinin sunduğu en verimliliği şu şekilde aktarabiliriz:

1.Optik Verim: Doğru kurgulanması halinde; LED’li aydınlatma sistemlerinde kullanılan reflektörler (bazen de lensler), LED’in yaydığı ışığın %90 oranında kullanımını sağlar. Bu oran, geleneksel ışık kaynaklarında ise  %80 oranı ile sınırlıdır.

2.Işık Kaynağı Verimi:  LED’li aydınlatma sistemlerindeki ışık kaynağı, normal aydınlatma sistemlerinin aksine hem daha az enerji tüketmektedirler hem de daha fazla ışık yaymaktadırlar. Bu faktör kapsamında unutulmaması gereken bir başka şey de; geleneksel ışık kaynaklarının tükettiği enerjinin bir kısmı ısıya dönüşürken, LED bazlı ışık kaynaklarında ise bu oranın oldukça düşük olduğudur.

3. Termal Verim: LED’li aydınlatma sistemlerinin; ideal çalışma sıcaklığından daha sıcak bir ortamda bile düzgün çalışmalarını sağlamak için, düzgün bir soğutucu tasarımına sahip olmaları son derece önemlidir Soğutucu tasarımının yetersiz kalması durumunda, yayılan ışık miktarı ve LED ömrü azalabilir.

4. Sürücü Verimi: LED’li sistemlerin çalışması sırasında oluşabilecek ısının; çipleri etkilemesini ve daha fazla akım çekerek bozulmalarını önlemek adına, sabit akımlı çıkış imkânı tanıyan bir takım özel sürücülere ihtiyaç duyulmaktadır. Sistem güvenilirliğini arttıracak bu sürücüler, ayrıca LED’li aydınlatma sistemlerinin verimlerinin korunmasını da sağlar.

Sitemizde yer alan ve en güncel LED teknolojilerinin benimsendiği ürünleri 24 saat online olarak inceleyebilir, doğru filtrelemeler yaparak ihtiyaçlarınıza uygun seçenekleri daha hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. LED teknolojilerine dair aklınıza takılan tüm konular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.